Dil Seçimi TR EN
İletişim Hattı +90 (264) 418 84 85
Haberler

AİDAT BORÇ YAPILANDIRMALARINDA SON GÜN 01 ARALIK 2014

  • 25.11.2014
  • akyazitso

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AİDAT BORÇ YAPILANDIRMALARINDA SON GÜN 01 ARALIK 2014

 

10/09/2014 tarih ve 6552 sayılı ‘İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun’ 11/09/2014 tarih ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Oda Üye aidat borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yeni uygulama, 6552 sayılı Kanun ile 5174 sayılı TOBB Kanununa eklenen Geçici 18. Maddesiyle yürürlüğe girmiştir.

 1-Uygulama ; Üyemiz firmaların 11 Eylül 2014 tarihinden evvel Odamıza ödemesi gerektiği halde ödememiş oldukları aidat borçlarını kapsamaktadır. Yani üyelerimizin 2014 yılı Ekim ayında ödemesi gereken aidat 2. Taksiti dışındaki tüm aidat borçlarını kapsamaktadır.

 2-Uygulamada kapsama giren aidat borçlarına ilişkin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre hesaplanmış gecikme zamları silinerek, bunun yerine 11 Eylül 2014 tarihine kadar Yİ – ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak yeni gecikme zammı tutarları esas alınacaktır.

 3-Aidat ana para ile yeniden hesaplanan gecikme zammı tutarları ( Yİ-ÜFE) toplamından oluşacak olan yeni aidat borcunun ödenmesi, 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenmek şartıyla 3’er aylık dönemler halinde 8 eşit taksitte olacaktır.

1- 31 Aralık 2014

2- 31 Mart 2015

3- 30 Haziran 2015

4- 30 Eylül 2015

5- 31 Aralık 2015

6- 31 Mart 2016

7- 30 Haziran 2016

8- 30 Eylül 2016  tarihli vadeler.

 4-Ödenmesi gereken ana paranın üzerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanacak tutarın üzerine ilave edilerek bulunacak toplam meblağın tamamının 1. Taksit ödeme süresi olan 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödemesi halinde, bu tutardan % 10 oranında indirim yapılacaktır.

 5-Taksitlerden herhangi birinin yukarıda yazılı vade tarihlerinde ödenmemesi halinde, uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar ana para borcundan düşülecek ve kalan borç için 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı işletilmeye devam edilecektir.

6-Uygulamadan yararlanılabilinmesi için 01 Aralık 2014 tarihine kadar Odamıza dilekçe ile müracaat edilmesi şarttır. Uygulama kapsamında ödemeler Odamıza elden yapılacağı gibi banka hesap numaralarımıza havale veya EFT yolu ile yapılabilinecektir.

7-İşi bırakma yada resen terk nedeniyle vergi mükellefiyeti sona erdiği halde Odamız kayıtları devam eden üyelerimizin vergi mükellefiyetlerinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için bu uygulama hükümleri uygulanacak olup vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş olan aidat borçlarının tahsilinden vazgeçilecektir.( Dilekçe ve Vergi Dairesi Faaliyet belgesi ile müracaat edilmelidir.)

 

 

  • AİDAT BORÇ YAPILANDIRMALARINDA SON GÜN 01 ARALIK 2014

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç