Dil Seçimi TR EN
İletişim Hattı +90 (264) 418 84 85
Haberler

AKYAZI TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN 3 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK OLAN ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

 • 29.09.2022
 • akyazitso

AKYAZI TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN

3 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK OLAN  ORGAN SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

 

5174 Sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu” nun 84’ ncü maddesi gereğince; 3 EKİM 2022 PAZARTESİ  GÜNÜ 10:00-17:00 SAATLERİ ARASINDA AKYAZI TİCARET BORSASI TOPLANTI SALONU’nda gerçekleştirilecek olan odamız organ seçimleri ile ilgili Akyazı  Ticaret Sicili Müdürlüğünce SEÇİM YETKİ BELGESİ düzenlenmeye başlanmıştır.

Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişiler, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış “Seçim Yetki Belgesi” veya elektronik ortamda düzenlenmiş “Seçime Özgü e-Sicil Tasdiknamesi” ile gerçek kişilere ait ticari işletmelerin sahibi olan tacirler ise başka bir belgeye ihtiyaç duymaksızın T.C. numaralı kimlik kartı ile oy kullanabilecektir.

Seçim Yetki Belgesi; Odamız Ticaret Sicili Müdürlüğünce fiziki ortamda ıslak imzalı olarak düzenlenmekte olup, söz konusu belge ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar ise;

 1. Belge fiziki ortamda ıslak imzalı dilekçe ile talep edilir.
 2. Yalnızca bir temsilci için yetki belgesi düzenlenir.
 3. Müşterek yetkiye sahip temsilciler bulunması halinde hangi temsilci için yetki belgesi düzenleneceği dilekçede belirtilir ve müşterek yetkililerce imzalanır.
 4. Münferit yetkiye sahip birden fazla temsilci bulunması halinde dilekçe müştereken imzalanabileceği gibi münferit yetkiye sahip temsilcilerden biri tarafından da imzalanabilir, münferit yetkililerden ilk başvurana yetki belgesi verilir.
 5. Sınırsız (münferit ve müşterek) yetkililer için düzenlenmekte olup, sınırlı yetkililer için seçim yetki belgesi düzenlenmez.
 6. Şubeler için şubenin sınırsız yetkilileri ile birlikte merkezin sınırsız yetkilileri için de seçim yetki belgesi düzenlenir.
 7. Düzenlenen yetki belgesi iade edilmedikçe yeni yetki belgesi düzenlenmez, yetki belgesinin zayi olması halinde, aynı kişi/kişiler tarafından talep edilmesi şartıyla aynı kişi adına yeni bir yetki belgesi düzenlenir, zayi olan yetki belgesinin başka bir temsilci adına düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, başvuru dilekçesinin temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip tüm temsilciler tarafından imzalanması zorunludur.
 8. Münfesih, tasfiye haline girmiş, iflasına karar verilmiş şirketlerin temsilcileri adına seçim yetki belgesi düzenlenmez.

Seçime Özgü e-Sicil Tasdiknamesi, münferit temsil yetkisine sahip tek temsilcisi olan tüzel kişiler için elektronik ortamda düzenlenmekte olup, belge başvuru MERSİS üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır.  ( https://mersis.gtb.gov.tr/)

Şubeler için Seçim Yetki Belgesi düzenlenmekte olup, şubeler için Seçime Özgü e-Sicil Tasdiknamesi başvurusunda bulunulamayacaktır

Seçim Yetki Belgesi ve Seçime Özgü e-Sicil Tasdiknamesinden harç ve hizmet bedeli tahsil edilmez.

Üyelerimize önemle duyurulur.

 • AKYAZI TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN 3 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK OLAN ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç