Dil Seçimi TR EN
İletişim Hattı +90 (264) 418 84 85
Haberler

ATSO’DA KOSGEB BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YOĞUN KATILIM İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

  • 30.12.2022
  • akyazitso

SAKARYA Kosgeb İl Müdürü Onur KURTÇU Tarafından Yapılan bilgilendirme toplantısına Oda Kobi Statüsünde Bulunan Üyeler katıldı.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası  toplantı salonunda yapılan toplantıya katılan çok sayıda işletme sahibine; KOSGEB tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan “Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelere Hızlı Destek Programı” ile girişimcilik destekleri, yurt dışı Pazar destekleri ve Kosgeb haricinde verilen diğer hibe destekler ve krediler hakkında bilgi verildi.

SAKARYA Kosgeb İl Müdürü Onur KURTÇU; her iki Odanın yaptığı işbirliğinin çok güzel bir örnek olduğunu ifade ederken, kosgeb yetkilisi olarak toplantıya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca Ticaret Odası bünyesinde kurulacak olan “İhracat Destek Ofisi” ile “Proje Ofisi” nin Oda üyeleri için çok önemli destek noktaları olacağını söylerken, her iki birimin de ihracat yapan üye sayısının artmasında olumlu katkılar verebileceğini ifade etti. Devamında Kobigel Destek Programi ile ilgili cagrilar hakkında bilgi verilerek bu çağrılara son başvurunun 11 Ocak 2023 de olacağı belirtildi. .

- 2022 – 01 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi”

Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir.

- 2022 – 02 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması”

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili aşağıda belirtilen 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.

KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları:

1.Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı 
2.İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti 
3.İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri 
4.İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri 
5.Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri 
6.İmalat Sanayinde Siber Güvenlik 
7.İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri 
8.İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri 
2022-01 veya 2022-02 proje teklif çağrılarının yalnızca biri için başvuru yapılabilecektir. Çağrı kapsamındaki uygun proje konuları içinden ise çoklu seçim yapılabilecektir. 

2022-1 ve 2022-2 Çağrıları Kapsamında Başvuru yapabilecekler:

Başvuracak tüm işletmelerin 2021 yılında bilanço esasına göre defter tutması, KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir. 

2022-01 ve 2022-02 Çağrıları Kapsamında Destek oranı, üst limitler ve çağrı bütçesi:

Personel dışındaki giderler için % 85 (Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin % 100’ü Teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir.). Personel giderleri için, öğrenim durumu katsayısına göre belirlenen tutarda (oran uygulanmadan) geri ödemesiz destek verilir.

2022 – 01 Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 900.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 1.100.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 2.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

2022 – 02 Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 400.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 1.600.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 2.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

- 2022 – 03 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin rekabet güçlerinin ve verimliliğinin arttırılması” 

Amaç; imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin modern teknolojiler ve iş modelleriyle çalışma kapasitelerinin geliştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, ürün ve üretim süreçlerinin kalite standartlarına uygun hale getirilmesi ile imalat sanayi KOBİ’lerinin ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin arttırılmasıdır.

2022-3 Çağrısı Kapsamında Başvuru yapabilecekler:

Proje Teklif Çağrısına; ana faaliyet kodu NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde yer alan küçük ve orta ölçekli işletmeler başvurabilecektir.

Başvuracak tüm işletmelerin 2021 yılında bilanço esasına göre defter tutması, KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir.   

2022-3 Çağrısı Kapsamında Destek oranı ve üst limitler:

Personel dışındaki giderler için % 85 (Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin % 100’ü Teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir.). Personel giderleri için, öğrenim durumu katsayısına göre belirlenen tutarda (oran uygulanmadan) geri ödemesiz destek verilir.

2022 – 03 Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 200.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 1.300.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 2.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır. Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir. 

KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları:

Başvuru şartlarını karşılayan KOBİ’ler, “rekabet güçlerinin ve verimliliğinin artırılması” genel teması ile ilişkilendirilen aşağıdaki konulardan birini içeren proje sunabilecektir.

1.Üretimde verimlilik arttırma ve/veya üretim maliyetlerini düşürme amacıyla mevcut imalat süreçlerinin geliştirilmesi 
2.Ürün kalitesinin artırılması ve/veya ürün kalitesinde sürekliliğinin sağlanması 
3.Katma değerli üretim kapasitesi ve/veya ürün geliştirme kapasitesinin artırılması
4.Ölçüm – analiz altyapısının iyileştirilmesi

Başvuru Süresi 

Proje çağrısı için başvuru sistemi 11 Ocak 2023 günü saat 23.59’da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce başvuru sahibi tarafından onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Proje Teklif Çağrılarına erişim ve başvuru:

Proje Başvuru Formu Örneği, Başvuru Kılavuzu ve gerekli diğer dokümanlar; https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/8600/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi-imalat-sanayinde-dijitallesme-temali-proje-teklif-cagrilari sayfasından incelenebilir. 

 

Akyazı Ticaret ve Sanayi  Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z.Şinasi BAYAKTAR

bölgedeki küçük ve orta ölçekli işletmeler için Kosgeb’in önemine  değindi ve ülkemiz ekonomisinin temelini oluşturan bu işletmelerin uygun finans imkanlarına kavuşabilmesi için Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gerekli çalışmaların her platformda yapıldığını söyledi. Kobilerin özellikle pandemi döneminde en fazla talep ettiği konuların başında “0” faizli kredi talebi olduğunu, ülkemizde çalışan her 10 kişiden 7 kişinin kobi ölçeğindeki bir işletmede çalıştığını ayrıca kobi ölçeğindeki her yeni girişimin, istihdam baskısını azaltarak üretim sistemini güçlendiren çekirdek işletmeleri oluşturduğunu , yeni istihdam imkanlarının yaratılmasında kobilerin öneminin bir kez daha ön plana çıktığını ifade etti.

Bayraktar konuşmasının devamında; -bütün bunları dikkate aldığımızda kobilerin güçlenmesinin tüm kurumların birinci önceliği olması gerektiği kanaatindeyiz. Ülkemiz için bu kadar önemli ve vazgeçilmez olan bu işletmelerimizin uzun ömürlü olması ve büyümesindeki en büyük engel uygun finansman imkanlarına sahip olmamasıdır. Halkbank kaynaklı esnaf ve kefalet kredi kooperatifleri aracılığı ile sağlanan krediler kobilerin tamamını kapsamadığından tek çare kosgeb destekleri ve kredileridir. Akyazı Ticaret ve Sanayi  Odası olarak bölgenin ticaret ve sanayisi adına ihracatın arttırılması için üzerimize düşen görevleri imkan ve sorumluluklarımız dahilinde yapmaya gayret gösteriyoruz. En yakın zamanda da ilçemizde üyelerimize hizmet veremek üzere KOSGEB temsilciliği için gerekli girişimleri başlattık.Bu vesile ile Kosgeb projelerine ulaşmak çok daha kolay ve hızlı olacaktır ifadelerinde bulundu.  

SAKARYA Kosgeb İl Müdürü Onur KURTÇU misafirperverliklerinden dolayı başkan Bayraktar’a ve katılımcılara teşekkür ederek bireysel olarak sorulan sorulara cevap verildikten sonra bilgilendirme toplantısı son buldu.

 

  • ATSO’DA KOSGEB BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YOĞUN KATILIM İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
  • ATSO’DA KOSGEB BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YOĞUN KATILIM İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
  • ATSO’DA KOSGEB BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YOĞUN KATILIM İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
  • ATSO’DA KOSGEB BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YOĞUN KATILIM İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
  • ATSO’DA KOSGEB BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YOĞUN KATILIM İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
  • ATSO’DA KOSGEB BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YOĞUN KATILIM İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç