Dil Seçimi TR EN
İletişim Hattı +90 (264) 418 84 85
Ticaret Sicil Memurluğu > Oda Sicil Memurluğu > Kapasite Raporu

NOT  :  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Akbank ANKARA Bakanlıklar ŞUBESİ         TR 350004600153888000069072 IBAN No’lu hesaba 3.750,00 TL. kapasite onay ücreti olarak yatırılacak ve makbuz başvuru formuna eklenecektir. 

  

Kapasite Raporu

Kapasite Raporu Nedir:
Kapasite raporu; üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.
Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle kapasite raporu düzenlenecek firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir.
Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.
 
 
Kapasite Raporu Tanziminde Amaç: 
Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla düzenlenirler.
Kapasite Raporunun Yasal Dayanağı:
• 28.5.1975 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
• 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
• 6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu,
Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler:
• Yatırım Teşvik Belgesi,
• Dahilde İşleme İzin Belgesi,
• Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
• Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik kullanımı için gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında
• Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
• Resmi ve özel ihalelerde,
• Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
• Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
• Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
• İmalatçı belgesi alımında,
• Vergi incelemelerinde,
• Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.
Raporun Geçerlilik Süresi ve Yenileme
• Kapasite raporları düzenlendiği tarihten itibaren, firma tarafından değişiklik talebinde bulunulmaması veya Odalarca değişiklik tespit edilmemesi halinde iki yıl geçerlidir. 
• Kapasite raporunda yer alan bilgilerin değişmesi halinde, raporun yenilenmesi bürokratik işlemler sırasında problem çıkmaması açısından çok önemlidir.
• Raporda yer alan makinalar kiralık (leasing dahil) ve kira sözleşmesi süresi 2 yıldan az ise sözleşmenin bitim tarihi raporun geçerlilik süresini belirler.KAPASİTE_RAPORU_MÜRACAAT_FORMU.doc

KAPASİTE_RAPOR_DİLEKÇE.xls

KAPASİTE_RAPOR_GEREKLİ_EVRAKLAR.xls

   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Akbank ANKARA Bakanlıklar ŞUBESİ TR 350004600153888000069072 IBAN No’lu hesaba 3.750,00 TL. kapasite onay ücreti olarak yatırılacak ve makbuz  başvuru formuna eklenecektir.


   Kapasite Raporu Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Bedeli : 6.300,00 TL Ekspertiz Ücreti 1.700,00 TL
   Ödeme Bilgisi için Oda veznemizle İletişime geçiniz.

 

Sanayi ve Kapasite

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç