Dil Seçimi TR EN
İletişim Hattı +90 (264) 418 84 85
Ticaret Sicil Memurluğu > Oda Sicil Memurluğu >Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi

Bilindiği gibi, 19 Şubat 2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 51 inci maddesi ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi değiştirilmiştir.Buna göre yerli malı tanımının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirlenecektir.Yerli Malı Tebliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Söz konusu Tebliğin 6 ncı maddesine göre Yerli Malı Belgesi, üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda/borsa tarafından düzenlenecek; 7 nci maddesine göre de Tebliğe uygun olarak yapılacak belgelendirme işlemlerine ilişkin uygulama esasları, TOBB ve TESK tarafından Bakanlığın görüşü alınarak belirlenecektir.Odalarımızdan, borsalarımızdan ve sektör meclislerimizden alınan görüşler doğrultusunda; Bakanlık, Birliğimiz ve TESK temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantılar sonucunda oluşturulan “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine ilişkin Uygulama Esasları” taslağı 09.10.2014 tarihli yazımızla Bakanlığın uygun görüşüne sunulmuştur.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 31.10.2014 tarihli yazısı ile nihai hale getirilen uygulama esasları ve ekleri Birliğimize gönderilmiş ve Yönetim Kurulumuzun onayıyla 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.Yerli Malı Tebliği ve Uygulama Esaslarına göre “Yerli Malı Belgesi”nin Birliğimizce hazırlanan web uygulaması üzerinden doldurulup isteklilere verilmesi zorunludur. Bu uygulamaya http://ymb.tobb.org.tr adresinden (Bu adresi sadece oda ve borsalar kullanabilir) giriş yapılacaktır.İşlemlerin nasıl yapılacağı “Yerli Malı Belgesi Kılavuzu”nda belirtilmiştir. Yerli Malı Belgesi Kılavuzu ve “Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları” ile eklerine aşağıda   yer verilmiştir.


ÖNEMLİ NOT: İMALATÇILAR YERLİ MALI BELGESİ ALMAK İÇİN AŞAĞIDA 1 İNCİ, 2 İNCİ VE 3 ÜNCÜ  MADDELERDEKİ EVRAKLARI İNDİRİP GEREĞİNCE DOLDURDUKTAN SONRA ÜYESİ OLDUKLARI ODA VEYA BORSAYA BAŞVURMALIDIR.

 


  NOT: Her Yerli Malı Belgesi için TOBB :  Akbank ANKARA Bakanlıklar ŞUBESİ  TR350004600153888000069072 IBAN No'lu hesaba Yerli Malı Belgesi açıklaması  yazılarak 900.00 TL yatırılmalı ve ilgili dekont başvuru evraklarına eklenmelidir

 


Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Bedeli : 2.500,00 TL, Eksper Ücreti 1.700,00 TL.         


  YERLİ KATKI ORANI %100 DEN DÜŞÜK VE AYNI OLMADIĞI OLDUĞU ZAMAN,  HER BİR ÜRÜN İÇİN AYRI BELGE DÜZENLENMELİ.

         HER BİR BELGE İÇİN 900.00 TL LİK DEKONT DA ODAMIZA TESLİM EDİLMELİDİR.

 

1) Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi

2) Yerli Malı Belgesi İçin Taahhütname

3) Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli

4) Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesi

5) Eurostat  teknoloji sınıflamaları listesi

6) Yerli Malı Belgesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
7) TOBB Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları
8) Yerli Malı Belgesi Dikkat Edilecek Hususlar

sil Sanayi ve Kapasite

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç