Dil Seçimi TR EN
İletişim Hattı +90 (264) 418 84 85
Ticaret Sicil Memurluğu > Oda Sicil Memurluğu > Oda Sicil Memurluğu Genel Hizmetleri

Oda Sicil Memurluğu Genel Hizmetleri

 Yeni üye kayıt başvurularını sonuçlandırmak. Yönetim Kurulu kabul kararı tarihi itibariyle Odaya kaydını yapmak, sicil dosyasını tutmak ve muhafaza etmek.

  • Üyeliğe kaydolunan Meslek grupları ve aidat derecelerinin tespiti, değiştirilmesi ve bu husustaki kararların ilgililere tebliği, yapılan itirazların ait oldukları merciye intikal ettirilmesini sağlamak.

  • Odaya kaydı gerektiği halde başvurmayanları izlemek ve kayıt yaptırılmasını sağlamak.

  • Kayıtlı üyelerin durumundaki değişiklikleri izlemek ve gerekli tadilleri yapmak.

  • Üyelerin belge taleplerini karşılamak ve dosyalarından talep edilen suretleri vermek.

  • Oda üyelerinin kimlik taleplerini karşılamak.

  • Üyelerin ve diğer kuruluşların sicil kayıtlarına ilişkin yazılı ve sözlü sorularını yanıtlamak.

  • Üyelerin diğer kamu kurumları nezdindeki işlemleri için gerekli belgeleri düzenlemek.

  • Oda üyelik kayıtlarının terkinini yapmak.

  • Oda organlarının 5174 Sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanun ve tüzüğüne göre seçimlerinin yapılmasını sağlamak.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç